1. Yuta Koide
01
2. Katsuya Ishihara
00
3. Kota Mori
00
4. Koki Wakasugi
-01
5. Shun Kumagai
-01
6. Gabriel Rodrigues
-01
7. GK-Kohei Kawata
-01
8. Masato Kurogi
-02
9. Yukio Tsuchiya
-02
10. GK-Kosuke Okanishi
-02
11. Yutaka Soneda
-02
12. Keita Irumagawa
-02
13. Takuma Tsuda
-02
14. Toshio Shimakawa
-02
15. Ryo Takano
-03
16. Kazunari Hosaka
-03
17. Lins
-03
18. Hiroto Hatao
-05
19. Ryohei Michibuchi
-05
20. Oliver Bozanic
-05
21. Hideomi Yamamoto
-05
22. Yuki Horigome
-06
23. Dudu
-06
24. Akihiro Hyodo
-06
25. Eder Lima
-07
26. Yuki Hashizume
-07
27. Shohei Abe
-07
28. GK-Hiroki Oka
-08
29. Ryo Shinzato
-08
30. Masaru Matsuhashi
-08
31. Shohei Ogura
-08
32. Wilson
-08
33. Akito Kawamoto
-09
34. Ryohei Arai
-09
35. Yusuke Tanaka
-10